Branham v. Westmont

Varsity- Branham  0, Westmont 2

Junior Varsity- Branham 1, Westmont 4